Home office – práce z domova, výhoda či nevýhoda?

.

Práce z domova je novým trendem, jak skvěle zvládat své zaměstnání, rodinu i koníčky. Je to stabilní přivýdělek, který je příjemný pro domácí pohodlí a časově nenáročný, neboť tak lidé ušetří čas na cestu do práce i z práce. Navíc je ekonomicky zajímavý a tedy do budoucna velmi perspektivní. Časová flexibilita je dalším přínosem pro ty, kteří se rozhodnou pro home office.
kancelářská práce

Pro koho je práce z domova výhodná?
·         Práce z domova mnohým lidem umožňuje lépe skloubit rodinu i kariéru.
·         Někdo rád pracuje dlouho do noci, a čas přes den tak může využít pro svůj volný čas a aktivity.
·         Rodičům přináší práce z domova možnost pracovat a zároveň se starat o děti.
·         Práce z domova je jednou z možností dalšího přivýdělku.
·         Pro toho, kdo chce být časově flexibilní.

Pokud zaměstnavatel umožní svému zaměstnanci pracovat z domova, je potřeba, aby důsledně stanovil organizaci udělené práce, přesné nároky na vykonané úkoly a cíle, ale také vzájemnou komunikaci v týmu. Pokud však panuje špatná organizace, sebemenší nedůvěra zaměstnavatele ve své zaměstnance a chybí vzájemný respekt, bude home office pro firmu přinášet spíše více problémů než úspěchů.

.

Valná většina českých firem zatím vůbec není na home office organizačně připravena. Zaměstnanci si navíc uvědomují, že práce z domova jim bude přinášet mnohá rizika, jako je například velká sebekázeň i zodpovědnost za organizaci času. Kdy bude svou práci vykonávat, je totiž jen a jen na něm. Také si home office nesmí plést s dovolenou navíc nebo ho jinak zneužívat.Práce na dálku není vhodná pro každého, vyžaduje totiž velkou dávku vůle a ochotu dodržovat pracovní režim i v domácím prostředí. Pokud si tedy zaměstnanci nejsou jisti, že se doma k práci přinutí, raději by ji měli vykonávat v kanceláři firmy.
káva u pc
Pokud již zaměstnavatel umožnil svému zaměstnanci pracovat z domova, měl by ho řádně zaškolit. Také by měl být zajištěn řádný způsob domluvy mezi firmou a zaměstnancem, ať už po telefonu, e-mailu, webu a podobně. Jedině tak bude home office dobře fungovat.

Home office – práce z domova, výhoda či nevýhoda?
4 (80%)3
.