Finanční hygiena

Abstrahujme nyní od varianty, že jste tak říkajíc „při penězích“ a nějaké racionální utrácení je vám ukradené. Velká část naší populace musí pečlivě zvažovat každý krok spjatý s finančními operacemi. Jak se lidově říká – dvakrát obracet každou korunu.
Každá domácnost disponuje určitým množstvím peněz, v ekonomických sférám řečených důchodem. Objem finančních prostředků má pak podstatný vliv na tvorbu finančních plánu. Obecně vzato, domácnostem s vyšším důchodem se bude plánovat poněkud lépe, pomineme-li na chvíli fakt, že také výše nákladů je u jednotlivých subjektů značně rozdílná.
Každý z nás má ovšem stejnou možnost z hlediska toho, jakým způsobem bude se svými penězi pracovat.

peníze

Pravidla pro efektivní nakládání s financemi

Jak již bylo zmíněno, každý disponuje dost odlišným rozpočtem. Jsou zde ale určitá pravidla, která mohou být při tvorbě jakéhosi finančního plánu nápomocna všem.

Stanovte si pevný bod zvratu
Bodem zvratu ve finančním plánování můžeme označit situaci, kdy jsme dosáhli určitého bodu rovnováhy. Tedy stavu, kdy jsme nepřekročili stanovenou hranici výdajů, které jsme si určili jako strop, přesto jsme si však pořídili vše, co bylo třeba.

Tvořte si rezervy
Není vždy snadné si z výplaty ještě něco odložit bokem. Mnoho z nás žije, jak se říká, od výplaty k výplatě. Pokud je to alespoň trochu možné, nezapomínejte ovšem na „období dešťů“, tedy časový úsek, kdy bude třeba mimořádných výdajů.

investice

Nestaňte se otrokem peněz
Nic se ale nemá přehánět. Pozor na to, aby se nestalo skrblictví vaším koníčkem. Vždy si dopřejte něco, co vám udělá radost. Přílišné lpění na tom co nejvíce našetřit je nezdravé.

Stanovte si priority
Ačkoliv se to mnohým z nás nelíbí, je velmi příhodné začít z vrchu dolů. Než tedy utratíte tisíce za bujarý večírek, ujistěte se, zda vám zbývá dostatek peněz k tomu uhradit výdaje nezbytné k žití.