Home office – práce z domova, výhoda či nevýhoda?

Práce z domova je novým trendem, jak skvěle zvládat své zaměstnání, rodinu i koníčky. Je to stabilní přivýdělek, který je příjemný pro domácí pohodlí a časově nenáročný, neboť tak lidé ušetří čas na cestu do práce i z práce. Navíc je ekonomicky zajímavý a tedy do budoucna velmi perspektivní. Časová flexibilita je dalším přínosem pro ty, kteří se rozhodnou pro home office.

Pro koho je práce z domova výhodná?
·         Práce z domova mnohým lidem umožňuje lépe skloubit rodinu i kariéru.
·         Někdo rád pracuje dlouho do noci, a čas přes den tak může využít pro svůj volný čas a aktivity.
·         Rodičům přináší práce z domova možnost pracovat a zároveň se starat o děti.
·         Práce z domova je jednou z možností dalšího přivýdělku.
·         Pro toho, kdo chce být časově flexibilní.

Pokud zaměstnavatel umožní svému zaměstnanci pracovat z domova, je potřeba, aby důsledně stanovil organizaci udělené práce, přesné nároky na vykonané úkoly a cíle, ale také vzájemnou komunikaci v týmu. Pokud však panuje špatná organizace, sebemenší nedůvěra zaměstnavatele ve své zaměstnance a chybí vzájemný respekt, bude home office pro firmu přinášet spíše více problémů než úspěchů.

Valná většina českých firem zatím vůbec není na home office organizačně připravena. Zaměstnanci si navíc uvědomují, že práce z domova jim bude přinášet mnohá rizika, jako je například velká sebekázeň i zodpovědnost za organizaci času. Kdy bude svou práci vykonávat, je totiž jen a jen na něm. Také si home office nesmí plést s dovolenou navíc nebo ho jinak zneužívat.Práce na dálku není vhodná pro každého, vyžaduje totiž velkou dávku vůle a ochotu dodržovat pracovní režim i v domácím prostředí. Pokud si tedy zaměstnanci nejsou jisti, že se doma k práci přinutí, raději by ji měli vykonávat v kanceláři firmy.

Pokud již zaměstnavatel umožnil svému zaměstnanci pracovat z domova, měl by ho řádně zaškolit. Také by měl být zajištěn řádný způsob domluvy mezi firmou a zaměstnancem, ať už po telefonu, e-mailu, webu a podobně. Jedině tak bude home office dobře fungovat.