Online tlumočník pro neslyšící

Je to pokroková online služba využívána pomocí online prostředků. Tedy mobilního telefonu nebo počítače a web kamery. Tlumočení je založeno na znakové řeči takzvaně na dálku. To znamená, že neslyšící se nachází na odlišném a vzdáleném místě než tlumočník. Toto tlumočení lze například využít na úřadech, u lékaře nebo dokonce v práci. Ale také i při jiných činnostech, které se přiblížíme. Služba online tlumočníka funguje v České republice od roku 2008, ale v roce 2010 se stala zcela bezplatnou. Všichni tlumočníci provádějí tlumočení ve vysoké kvalitě ke spokojenosti obou stran. Je to užitečná služba kdy se neslyšící začleňují do společnosti a mohou fungovat jako každý jiný slyšící jedinec.
 obrázek ucha

Kde je možné službu využít?

 
·         Online tlumočníka lze využít i pro osobní potřebu tlumočení například mezi kamarády, u kávy kdy vždy jeden je slyšící a druhý neslyšící
·         V tlumočení hovoru přes mobilní telefon
·         Při jednání na úřadech a jiných státních i osobních institucí
·         V překladu textu z psané češtiny do znakové řeči
·         V překladu znakové řeči do psané češtiny
·         Neslyšící má také možnost využít pohotovostní službu. Je to služba, která je vyřizována přednostně a v nutných případech. Jedná se například u porodu, nehody, nemoci, plynové havárie.
 mluvení na člověka

Jak online službu objednat?  

 
Objednání tlumočníka je velmi jednoduché a určitě to zvládne každý. Je důležité mít kvalitní připojení k internetu.  Poté je důležité se registrovat a zadat pravdivé informace. Mezi nejdůležitější informace patří telefonní číslo. To se využívá na zasílání upozorňujících SMS  při začátku tlumočení. Dalším důležitým údajem je email. Díky emailu a hesla, které si klient zvolí se bude poté přihlašovat do aplikace pro online tlumočení. A pak už pouze souhlasit s podmínkami služby a můžete začít tuto skvělou a užitečnou službu využívat.