Pralesní stromy volají „Zabraň kácení pralesa!“

Tropické deštné lesy ubývají. Nejen kvůli neomezenému kácení stromů kvůli potřebě dřeva, či na výrobu surovin. Drastický dopad na deštný prales má také vypalování původního porostu pralesa kvůli zisku nové zemědělské půdy. Tato půda však přestane být úrodná za dva až tři roky. To vede zase jen k dalšímu vypalování dalších rozlehlých oblastí deštných pralesů.
deštný prales
Během posledních 100 let ubylo již více než padesát procent původního tropického deštného pralesa, a i přes veškerou snahu ochránců přírody a nejrůznějším aktivitám, mimo jiných i vyhlašování nových chráněných pralesních rezervací a národních parků se příliš mnoho nezměnilo a pralesa stále více ubývá.

Je obava, že pokud nedojde k radikální změně přístupu lidstva k tomuto problému, mohou tropické deštné pralesy do poloviny 21. století zcela vymizet.

Když palmy zachraňují jiné palmy

Jednou z variant řešení, jak pomáhat chránit původní stav tropických pralesů může být tradiční pěstování palem na palmových farmách. Například v jihovýchodní Indii již pomáhají k ochraně druhového bohatství tropických pralesů, podle zprávy amerických a indických vědců.

Jedním z důvodů, jak naznačuje výzkum, na farmách, kde se pěstuje například palma areka obecná, žije téměř sto procent druhů ptactva, které obývá též původní část tropického pralesa. Tradiční zemědělský způsob pěstování druhových palem je využíván již přes dva tisíce let.
makak s pahýlovitým ocasem
To je důvodem, proč by mohl tento způsob ochránit tropické porosty v budoucnu. Vysazené palmová háje na farmách vytvářejí velice dobré podmínky pro život tropických druhů ptactva. V kombinaci výšky pěstovaných palem a blízkost původního tropického pralesa je pro živočichy ideální. Tyto farmy tak mají velikou ekologickou hodnotu a navíc jsou velice výhodné i ekonomicky.