Činnost hospodářská

Ač to zní možná trochu divně, služba je vlastně hospodářská činnost. Na rozdíl od jiných činností, není to věc hmatatelná, tedy hmotná. Služby vyhledáváme ve zdravotnictví, školství, v obchodní sféře, při výběru dovolené apod.
srdce rodiny
Služby kolektivní – veřejné, sociální
Poskytují vzdělání (školství), obranu země, maloobchodní služby, dopravu pro širokou veřejnost a jejich hrazení je záležitostí veřejné správy (státu, kraje, města), využití by mělo být přístupné všem, nezáleží na majetkových či finančních poměrech dané osoby. Bezplatně jsou ze sociálních služeb poskytovány např. služby tlumočníků, nízkoprahových center, terapeutických dílen, krizové pomoci, rady v oblasti sociální vč. rehabilitace (poskytnutí jídla a ubytování). Finanční prostředky na sociální služby jsou čerpány z rozpočtu státu, rozdělují je konkrétní kraje a obce dle plánu rozvoje. Dalším zdrojem peněz jsou i fondy Evropské unie, sponzorské dary nebo částky získané z různých charitativních projektů. 
Služby individuální – osobní
Sem řadíme kulturní zařízení jako divadla nebo knihovny, služby individuální – např. střihání či jiná úprava vlasů u kadeřníka, kosmetické služby, stravování, čištění oděvů nebo služby související se cestováním, zdravotní péče, doručování zásilek a balíků, opravy hmotných věcí. Do skupiny individuálních služeb poskytované osobními asistenty či pečovateli, chráněná bydlení, noclehárny, stacionáře a azylové domy,
rozvrh hodin
Výrobní
Šití oblečení nebo zhotovení nábytku.
Nevýrobní
Určené pro uspokojování jedinců v různých oblastech, řadíme se např. opravy věcí. 
Služby placené
Jednoduše řečeno všechny nabízení služby poskytované za úhradu jako poplatky za využití telefonu, pronájmy různých věcí, půjčování elektroniky, úschovny zavazadel, mycí linky nebo opravny.
Služby neplacené
Jedná se o rady, konzultace či informace poskytované v různých poradenských centrech.