Jak dobře ovládáte dopravní předpisy, můžete zjistit v aplikaci Autoškola testy 2018

Každý řidič motorových vozidel musel projít závěrečnými testy. Pro někoho představují téměř nepřekročitelnou bariéru, píše si k některým otázkám taháky a má z testů doslova hrůzu. Někdo naopak testy zvládá „levou zadní“ a jímá jej naopak děs ze závěrečného přezkoušení ve formě praktické jízdy. Ať už se řadíte k jedné, nebo druhé skupině, nebo jste naopak excelentní znalec teorie a zároveň bravurní řidič, mohli byste vyzkoušet aplikaci pro Android s názvem Autoškola testy 2018.
jízda v dešti
Kompletní testy z předpisů ohledně křižovatek, dopravních značek, ustanovení o provozu apod. můžete trénovat prostřednictvím aplikačního rozhraní. Program byl sice vytvořen primárně pro adepty autoškoly, kteří se na závěrečný test teprve připravují, nicméně jsou použitelné pro každého řidiče.
dopravní značka stop

Otázky jsou koncipovány do těchto oblastí:

· Dopravní značení – vodorovné a svislé dopravní značky.
· Pravidla silničního provozu na veškerých pozemních komunikacích České republiky.
· Křižovatky – situace v provozu, simulace událostí na křižovatkách ve vztahu k přednosti v jízdě.
· Podmínky provozu motorových vozidel v České republice.
· Znalosti poskytování první pomoci při dopravních nehodách.
Aplikační rozhraní je koncipováno tak, že buď zvolíte modifikaci oficiálního testu, který řidiče čeká při zkouškách, anebo můžete prozatím absolvovat přípravu ke zkouškám. Nevýhodou však je placená verze samotné simulace testových otázek. Program je totiž zdarma pouze pro verzi zobrazování jednotlivých testových otázek.
směrový panel
Pokud však uvažujete o placené verzi, která vychází na 130 korun, budete mít možnost zvolit různé typy testů, nastavit povolený limit času ke zkoušce a také volit rozsah a počet samotných otázek.
Simulace klasického testu probíhá jako u skutečného testu v autoškole, máte k dispozici celkem 25 otázek a časový limit 30 minut. V horní části se zobrazuje zbývající čas a na další otázku se posunete pomocí dolní lišty. (Bohužel se v této aplikaci nelze vracet k předchozím otázkám.) Vyhodnocení odpovědí je vždy jednoznačné, neboť správná odpověď je pouze jedna ze tří nabízených variant.