Co vědět o brigádě na dohodu


Dohoda o provedení práce obecně

DPP, někdy též DOPP je základní forma pracovněprávního vztahu – tedy vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Mezi další patří mimo jiné dohoda o provedení pracovní činnosti nebo pracovní smlouva. Tato forma je využívána například pro příležitostné brigádníky – těmi mohou být lidé od 15 let až po seniory. Smlouva musí být rozhodně napsána písemně, jinak by byla neplatná. Rozsah konkrétní práce nesmí být delší než 300 hodin ročně – započítává se veškerá pracovní doba na různé dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Existuje zde zdanění nebo situace, kdy si platíte sociální či zdravotní pojištění. Obvykle se využívá pro provedení konkrétního úkolu.
kalkulačka na eurech.jpg

Náležitosti

Mezi náležitosti patří: vymezení  – popis práce, rozsah, podpis zaměstnance a zaměstnavatele, datum a místo podpisu, místo výkonu práce a odměna.

Zdanění příjmu

·         Zdanění příjmu nad 10 000 korun měsíčně s podepsaným prohlášením – poplatník může uplatnit slevy, ale musí daň zaplatit.
·         Zdanění příjmu nad 10 000 korun měsíčně bez podepsaného prohlášení – zdaňuje se 15% zálohovou daní, nelze si uplatnit slevy bez prohlášení.
·         Zdanění příjmu pod 10 000 korun měsíčně s podepsaným prohlášením – odváděna daň zálohová, lze si uplatnit slevy na dani.
·         Zdanění příjmu pod 10 000 korun měsíčně bez podepsaného prohlášení – 15% daň, zaměstnavatel ji rovnou srazí z příjmu, nelze si uplatnit slevy.

Ukončení dohody o provedení práce

·         Ukončuje se dnem ukončením pracovní činnosti.
·         Dále: dohoda, výpověď bez udání důvodu, okamžitým zrušením.
komínky z centů.jpg

Zdravotní a sociální pojištění

Je nejvýhodnější, když měsíční částka nepřesáhne 10 000 korun. Potom zaměstnanec neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Pokud součet výdělků ze všech dohod o provedení práce překročí limit, zaměstnanec si sociální i zdravotní pojištění zaplatit musí.

Další užitečné informace

·         Nárok na cestovní náhrady vzniká, jen pokud je sjednaný v dohodě.
·         Hlavní výhodou jsou nižší odvody.
·         Praktická je především pro studenty a důchodce.