Jablotron je na trhu zabezpečovací techniky již téměř 30 let

Zneužívání RFID technologií by bylo téma na samostatný článek, samotná RFID technologie je však jen technologie a záleží na tom, k čemu ji lidé využijí. Jedním z přínosů může být např. detekce požáru, vloupání, poškození objektu, apod. Zařízení může být namontováno jak v privátních prostorách, tak i v obchodních centrech, skladech a kancelářích.
světelný alarm
Jednou z těchto moderních technických pomůcek je i Jablotron JA-100. Jedná se o zařízení s mnoha detektory a slouží k ochraně všech druhů obytných i skladových prostor, případně jako domovní automatika pro řízení topných systémů. Detekuje rovněž pohyb a tím uvádí do provozu domácí spotřebiče, eventuálně je spíná dálkovým ovladačem.
požární siréna

RFID čtečka nebo klávesnice

Srdcem zařízení je centrální ústředna buď se sběrnicí, nebo v bezdrátové verzi. Všechny detekční moduly mají k dispozici čtečku RFID, případně displej a klávesnici. Ověřování identity uživatele tedy neprobíhá tak, jako kdysi, pouze skrze přidělený kód na klávesnici, ale i přes čipovou kartu nebo RFID čip.
alarm systém¨

120 zón se samostatnými čidly

Zařízení Jablotron 100 může obsluhovat až 120 zón s detektory a ovladači, přitom jej můžete rozdělit na 15 samostatných podsekcí. Ústředna pracuje s drátovou sběrnicí v kombinaci s bezdrátovým propojením koncových zařízení na frekvenci 868 MHz. Čidla lze připojit až na vzdálenost několika stovek metrů, podmínkou je však přímá viditelnost. Zařízení lze kombinovat i s detektorem pohybu osob v budově pomocí PIR kamery, která pořizuje snímky ve standardním rozlišení 640 x 480. Snímkování pohybu probíhá i ve tmě a data jsou přenášena kromě interní paměti i do externího úložiště, nebo na pult centrální protipožární ochrany.
Poplachy se signalizují pomocí drátových sběrnicových nebo bezdrátových sirén, které se dají nastavit i s příchodovým a odchodovým zpožděním, a to jak do vnitřních, tak i venkovních prostor. Jsou dobře odolné vůči povětrnostním vlivům.