Před kterými jedovatými živočichy je třeba mít se na pozoru?

Výčet všech jedovatých živočichů by byl pořádně dlouhý, v našem článku se zaměříme pouze na některé. Některé druhy svůj jed využívají k obraně před predátory, jiné druhy využívají jedový aparát k lovu kořisti. Mnozí živočichové jsou vybaveni specializovanými orgány, které jim umožňují jed aplikovat do kořisti nebo naopak se účinně bránit. Existují také druhy, které jsou jen pasivními nositeli jedu, toxiny mají obsažené v některé části těla a vylučují ho kůží jen v případě nutnosti.
kobra v košíku

Je nebezpečnější včela nebo sršeň?

U celé řady druhů hmyzu se vyvinuly jedové aparáty. Každý jistě zná včelí, vosí či sršní žihadla. Pro normálního dospělého člověka je životu nebezpečné až více jak 1 000 včelích bodnutí. Lidé se mnohem víc obávají bodnutí od sršně, který svou velikostí vzbuzuje obavy. Paradoxně ale jed sršní má menší účinnost než jen včel. Největší riziko hrozí lidem, kteří jsou na jed tohoto hmyzu alergičtí! V takovém případě stačí i jedno bodnutí a u alergika může dojít k anafylaktickému šoku. V takovém případě se jedinci špatně dýchá, začne otékat a upadá do šoku. Pokud budete svědkem takové situace, volejte záchranku!
včely v přírodě

Kteří hadi jsou nejjedovatější?

V naší přírodě se vyskytuje jedovatá zmije, její kousnutí však naštěstí nebývá ohrožující na životě. Užovky, které se u nás vyskytují, jedovaté nejsou, některé exotické druhy mohou být však smrtelně nebezpečné. Největším jedovatým hadem je kobra královská. Dorůstá do délky větší jak 5 metrů a její jed je velmi nebezpečný, smrtí v tomto případě končí tři čtvrtiny případů. Plivající kobry dokážou vystříknout jed na vzdálenost 2-4 metrů s naprostou přesností, dokážou zasáhnout oči protivníka a způsobit mu oslepnutí! Vůbec nejjedovatější druh hada se nachází v Austrálii. Až tři metry dlouhý taipan by svým prudkým jedem dokázal usmrtit najednou až 80 lidí! Smrt nastává po několika minutách od uštknutí u většiny obětí.
ptakopysk ilustrace

Kolik je jedovatých savců?

U nejedovatých savců existuje jen jedna výjimka a tou je australský ptakopysk. Samci mají na zadních nohách ostruhy, které jsou vybaveny jedovým aparátem.